W dniu 01.03.2021 nie zaplanowano zastępstw.

Od poniedziałku 1.03.2021 r. nastąpi zmina planu zajęć i powrót zajęć WdŻwR

 
 
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN